Co należy zrobić, żeby zapisać się do Przychodni Komprachcice?

Wypełnić i złożyć w Przychodni Komprachcice „Deklarację wyboru świadczeniodawcy udzielającego świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej oraz pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej”

Czy muszę powiadomić dotychczasową przychodnię o dokonaniu zmiany?

Nie. W momencie wprowadzeniu nowej deklaracji do systemu, zmiana dokonuje się automatycznie.

Co się dzieje z dokumentacją medyczną zebraną w poprzedniej przychodni?

Przychodnia ma obowiązek wydać kopię dokumentacji medycznej, na pisemną prośbę pacjenta. Uzyskaną tą drogą dokumentację, należy złożyć w Przychodni Komprachcice.

Jak mam się przygotować do badania USG?

W dniu badania nie należy się objadać – posiłek lekkostrawny. Na 2 godziny przed badaniem nie jeść, pić dużo wody ok. 1,5l. Na pół godziny przed planowanym badaniem – nie pić ani nie jeść!

Nie ma konieczności przyjmowania żadnych środków przeciwwzdęciowych.

Jakie badania wykonam w Przychodni Komprachcice, na podstawie skierowania w ramach kontraktu z NFZ?

Pacjent Przychodni Komprachcice, na podstawie skierowania wystawionego przez lekarza pierwszego kontaktu ma możliwość bezpłatnego skorzystania z badania:

  • USG – gabinet USG w Przychodni Komprachcice
  • EKG – gabinet zabiegowy w Przychodni Komprachcice
  • RTG – Centrum Medyczne „Na Dobre i na Złe” NZOZ „Ortopedia” s.c., ul. Oleska 97, 45-222 Opola

Kiedy można wykonać badania krwi?

Punkt poboru próbek materiału do badań laboratoryjnych w Gabinecie Zabiegowym Przychodni Komprachcice jest czynny codziennie. Próbki pobieramy w godzinach 8:00 – 10:00.

Pacjenci Przychodni Komprachcice maja możliwość bezpłatnego (na podstawie skierowania wystawionego przez lekarza pierwszego kontaktu) skorzystania z punktu pobrań w Laboratorium Medycznym KORLAB w Opolu, przez 24h/dobę.

Czy w Przychodni Komprachcice jest możliwość przedłużenia ważności "książeczki sanepidowskiej"?

Oczywiście. Konieczna jest jedynie wizyta u lekarza medycyny pracy.

Czy w Przychodniu Komprachcice zrobię badania do Prawa Jazdy?

Tak. Lekarz posiadający uprawnienia do badań kierowców i kandydatów na kierowców, przyjmuje w piątki od 15:00 do 17:00. Koszt badania (ustawowy) 200 zł.